De kans is groot dat u en uw buren niet gelijktijdig bouwen.

Dit is voor het principe van geschakeld bouwen geen probleem, wel moet er in die situatie een tijdelijke isolatie en afwerking van de zijgevel komen. We noemen dit een wachtgevel. De tijdelijke gevelafwerking voldoet aan minimale eisen en is bedoeld voor de periode tot uw buren gaan bouwen en de gezamenlijke bouwmuur tot stand komt. Op dat moment wordt de wachtgevel verwijderd.

De wachtgevel moet ten minste voldoen aan eisen met betrekking tot de isolatie – de Rc-waarde
moet minimaal 2,5 bedragen – en waterdichtheid van de gevel voor langere tijd.
Een wachtgevel bestaat bijvoorbeeld uit isolatieplaten die worden afgewerkt met folie en verticale latten, zie afbeelding.

opbouw wachtgevel

opbouw wachtgevel

 

Een wachtgevel wordt aangebracht op het moment dat er tijdens de bouw geen zicht is
op een situatie waarbij binnen afzienbare tijd wordt geschakeld. De inspecteur bouwwerken van de
afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving beoordeelt het voorstel van de wachtgevel van u of
uw aannemer.

 

bron: gemeente Almere