Tag Archives: Woonfunctie

Onlangs heeft de minister ook aangekondigd dat de energieprestatiecoefficient (EPC-norm) voor nieuwbouw wordt afgeschaft. Wanneer wordt de EPC afgeschaft? Van Dalen: “De EPC-norm voor nieuwbouw zal afgeschaft gaan worden zoals we onlangs in de Kamerbrief van 2 juli hebben aangekondigd. Wanneer we overgaan naar de nieuwe maatstaf is nog niet precies bekend, in ieder geval voor […]

De kans is groot dat u en uw buren niet gelijktijdig bouwen. Dit is voor het principe van geschakeld bouwen geen probleem, wel moet er in die situatie een tijdelijke isolatie en afwerking van de zijgevel komen. We noemen dit een wachtgevel. De tijdelijke gevelafwerking voldoet aan minimale eisen en is bedoeld voor de periode […]

De indeling in gebruiksfuncties is vrij aan de aanvrager van de bouwvergunning. Houd er rekening mee dat de indeling in gebruiksfuncties ook voor andere aspecten, zoals ventilatie en brand, invloed kan hebben op de te treffen maatregelen. Gebruiksfunctie Bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties […]

Er wordt vanuit gegaan dat er tussen verschillende woonfuncties geen transmissieverlies optreedt. Dat betekent dat de scheidings- wanden tussen twee woonfuncties niet in de EPC berekening opgenomen hoeven te worden. Bij de transmissiegegevens worden alleen die scheidingsvlakken opgegeven waarover daadwerkelijk transmissieverlies plaatsvindt.

Bij de studie naar vereenvoudigingsopties voor de energieprestatienormen was gebleken dat door de berekeningsvoorschriften in NEN 2916 en NEN 5128 een woning met een kleine praktijkruimte altijd zowel een berekening volgens NEN 5128 als een berekening volgens NEN 2916 vergde, terwijl het werkelijk gebruik van zo’n gebouw zich vooral als woning laat karakteriseren. Met ingang […]

De energieprestatie van een woning dient te allen tijde aan de eis uit het Bouwbesluit te voldoen (EPC < 0.4). Er mag dus bij afzonderlijke woningen geen middeling plaatsvinden. Indien daarbij een gelijksoortige woning met een bepaalde oriëntatie een ongunstiger EPC oplevert, dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om te voldoen

  • 1
  • 2