Tag Archives: Bouwbesluit

De kans is groot dat u en uw buren niet gelijktijdig bouwen. Dit is voor het principe van geschakeld bouwen geen probleem, wel moet er in die situatie een tijdelijke isolatie en afwerking van de zijgevel komen. We noemen dit een wachtgevel. De tijdelijke gevelafwerking voldoet aan minimale eisen en is bedoeld voor de periode […]

Voor niet-thermisch isolerende deuren zonder lichtdoorlatende delen geldt als rekenwaarde: U = 3.4 W/m2K. Met ingang van het Bouwbesluit 2012 is het niet meer toegestaan om een ongeïsoleerde deur toe te passen. Voor thermisch isolerende deuren: U = 2.0 W/m2K. Een thermisch isolerende deur moet van hout of kunststof zijn, zonder lichtdoorla- tende delen. Er […]

Het verhogen van de warmteweerstand van de begane grondvloer heeft inderdaad een gering effect op de EPC. Dit komt omdat in de norm de totale warmteweerstand/ warmtedoorgangscoëfficiënt van de begane grondvloer wordt bepaald door de warmteweerstand van de begane grondvloer en een grondpakket van 10 m (en eventueel de kruipruimte). De formules staan echter niet […]

De voorschriften in NEN 7120:2011 incl. correctieblad C2:2011, paragraaf 6.5 zijn voorschriften die moeten worden uitgevoerd nadat alle voorgaande stappen zijn doorlopen. De veronderstelling dat er een ‘EPC-vrijstelling’ zou bestaan voor ondergeschikte verwarmde gebruiksfuncties is niet juist. Zowel onder het regime van NEN 2916 als van NEN 7120 en zowel onder BB2003 en BB2012 geldt […]

  • 1
  • 2