Onder koude opslag/bodemkoeling wordt een pompsysteem
verstaan die de warmte afvoert naar de bodem en de koude toevoert
aan het gebouw.