Onlangs heeft de minister ook aangekondigd dat de energieprestatiecoefficient (EPC-norm) voor nieuwbouw wordt afgeschaft.

Wanneer wordt de EPC afgeschaft?

Van Dalen: “De EPC-norm voor nieuwbouw zal afgeschaft gaan worden zoals we onlangs in de Kamerbrief van 2 juli hebben aangekondigd. Wanneer we overgaan naar de nieuwe maatstaf is nog niet precies bekend, in ieder geval voor 2021.

Waarom wordt de EPC vervangen?

In de buurlanden wordt in plaats van een EPC over het algemeen gerekend met energieverbruik per m2. Dat is een veel simpelere en beter vergelijkbare maatstaf dan de EPC. Door de verwevenheid aan NEN-normen is de EPC ook erg complex geworden.

In diezelfde brief doet de minister ook een uitspraak over “bijna energieneutraal” bouwen. We hebben het “bijna energieneutrale” niveau voor woningen gelijk gesteld aan maximaal 25 kWh/m2 jaar voor de energiebehoefte, hetzelfde getal voor het primaire energieverbruik en minimaal 50% duurzame energie. Deze Europese eis gaat per 1 januari 2021 in voor álle nieuwbouw en al in 2019 voor alle overheidsgebouwen.

Tot die tijd geldt een EPC van 0,4 (per 1 januari 2015 in werking). In 2018 wordt nog wel gekeken of een laatste tussentijdse aanscherping nodig is. Het zijn piketpaaltjes waar de markt behoefte aan had.”

bron: www.samen-energiebesparen.nl