Luchtdicht bouwen

EPC berekeningLuchtdicht bouwen is belangrijk als men een energiezuinige woning wil realiseren.
Het bouwen van een energiezuinige woning heeft onder andere te maken met thermische isolatie en goede ventilatie.
Goede gecontroleerde ventilatie is alleen maar mogelijk als er luchtdicht gebouwd is.

Luchtdichtheid conform bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt een eis aan de luchtdichtheid: niet meer dan 200 dm3/s bij 10 Pascal. Dit is een vrij grote hoeveelheid lucht.
Deze grote hoeveelheid lucht is ongewenst voor een energiezuinige woning.
Bij oplevering moet een woning uiteraard voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit.

Luchtdichtheid verdeeld in klassen

In Nederland verdelen we de mate van luchtdichtheid (uitgedrukt in de qv10-waarde) in drie klassen:

Klasse 1 Basis qv;10 > 0,6 dm3/s.m2, voldoet aan het bouwbesluit, geen bijzondere eisen
Klasse 2 Goed qv;10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2 = energiezuinig bouwen
Klasse 3 Uitstekend qv;10  < circa 0,15 dm3/s.m2 = passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen
  • klasse 2 – extra aandacht voor detaillering, hang- en sluitwerk, keuze van het afdichtingsmateriaal en de uitvoering. (advies is om een blowerdoortest uit te voeren.)
  • klasse 3 – veel aandacht voor luchtdichtheid vereist! Aandacht voor de details en de materiaalkeuze, extra controle door een specialist tijdens de gevel- en daksluiting. Advies is om een blowerdoortest tijdens de bouw (vóór de afbouw) uit te voeren en een meting achteraf is noodzakelijk, evt. gecombineerd met thermografisch/infrarood onderzoek (warmtebeeldcamera)

Waarom luchtdicht bouwen, ik moet toch ventileren?

De luchtdoorlatendheid (aangeduid met qv;10) betekent de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via kieren en naden in de gebouwschil, bij een drukverschil van 10 Pascal (uitgedrukt in dm3/s of dm3/s.m2 vloeroppervlakte). Dit is de ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen- en buitenlucht die door alle andere openingen gaat dan door de aangebrachte ventilatievoorzieningen.

Goede gecontroleerde ventilatie is alleen maar mogelijk als er luchtdicht gebouwd is, dus luchtdicht bouwen is energie besparen en comfort!